សូមបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺភ្នែកក្រហម សូមមេត្តាទៅពិគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិត ឲ្យទាន់ពេលវេលា។
Roth - ៣១ តុលា ២០២៣
image

សូមបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជំងឺភ្នែកក្រហម សូមមេត្តាទៅពិគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិត ឲ្យទាន់ពេលវេលា។ មិនត្រូវទិញថ្នាំបន្តក់  ឬប្រើប្រាប់វិធីសាស្ត្របុរាណ ដើម្បីព្យាបាលឡើយ។

សូមរាយការណ៍ជាបន្ទាន់បើឃើញកើតមានច្រើនក្នុងកន្លែងធ្វើការ សាលារៀន ក្នុងសហគមន៍  ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ 115  ដោយឥតគិតថ្លៃ

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

Most popular
Featured video
ក្រុមក្មេងទំនើងរហ័សនាមសូឡូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ល្បីខាងកាប់គ្នា អ្នកណាមើលមុខក៏កាប់ អ្នកណាជិះវ៉ាពួកគេក៏កាប់ ២៤ តុលា ២០២៣