តំណាងសហជីពជំនឿចិត្ដកម្មករកម្ពុជា បានផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជូនចំនួន ៤៥០,០០០រៀល ដល់សមាជិកប្រចាំក្រុមហ៊ុន ឡូរិន ហ៊្វូតវែរ ឯ.ក
phally - ២៩ ឧសភា ២០២៤
image

កំពង់ស្ពឺ៖ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ តំណាងសហជីពជំនឿចិត្ដកម្មករកម្ពុជា ប្រចាំក្រុមហ៊ុន ឡូរិន ហ៊្វូតវែរ ឯ.ក បាននាំយកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនសមាជិកដែលទើបឆ្លងទន្លេរួច ចំនួន ៥នាក់ ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន ៩០,០០០រៀល។ សរុបថវិការឧបត្ថម្ភមានចំនយណ ៤៥០,០០០រៀល៕

Most popular
Featured video
ក្រុមក្មេងទំនើងរហ័សនាមសូឡូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ល្បីខាងកាប់គ្នា អ្នកណាមើលមុខក៏កាប់ អ្នកណាជិះវ៉ាពួកគេក៏កាប់ ២៤ តុលា ២០២៣